משרות והצעות עבודה

תחום המשרה
הישוב שלך
חיפוש
promo image
רכז/ת אזור למזרח ירושלים ואבו גוש לתכנית "נושמים לרווחה במרכז עוצמה"
'נושמים לרווחה' היא תכנית משותפת למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ופתחון לב ופועלת כחלק ממערך המענים והסיוע למשפחות החיות בעוני. במחוז ירושלים התכנית מופעלת באמצעות ובשותפות עמותת 'פעמונים'. רכז\ת אזור מזרח ירושלים ואבו גוש שותפ\ה למפקחת הייעודית והנהלת האזור מטעם העירייה בהובלת המערך באזורים הנ"ל, ובכלל זה: ▪ אחריות על יישום כלל רכיבי התכנית ב 7 הלשכות לשירותים חברתיים שבמזרח ירושלים ובאבו גוש. ▪ ניהול וקידום שותפויות באזורי הפעילותבפרט ועם פעילות המחוז בכלל. ▪ ניהול שותפות אדוקה עם עיריית י-ם ואבו גוש. ▪ תכנון ויישום תהליכי הכשרה והדרכה בהתאם לתהליכי המחוז. ▪ תיווך בין צרכי השטח לצוות המחוז (פיקוח ורכזת המחוז). ▪ הובלת ועדות ופורומים הרלוונטיים לאזור מזרח י-ם ואבו גוש. ▪ ליווי מלווי המשפחות ובעלי תפקידי המערך. משרה מלאה. העסקה באמצעות עמותת 'פעמונים'.
פרטים נוספים
הגשת מועמדות
1 משרות

שיתוף עם חברים: